Välj lag: 

Senaste inlägget
AnnonserStyrelsen

Tomtens IF:s Styrelse/verksamhetsledning 2017:


Ordförande:                                  Nicklas Wendel
Ekonomiansvarig:                            Håkan Andersson


Övriga ordinarie ledamöter:

     Marie Löfwing
                           Sven Arne Ring

                           Katrin Borgenhard
                           Ulrik Hedfjärd
                           Thomas Leijon
                           Daniel Samuelsson
                          
Roger Bengtsson


Adjungerade:                                 

Representanter för respektive ungdomslag
2 representanter Gamla Tomtare
2 representanter Damklubben

 

Arbetsgrupper                   

Fastigheten
: Gamla Tomtare           

Grönyta: Roger Bengtsson 

Sponsring: Ulrik Hedfjärd

Medlemsregister: Håkan A.

Tältresning och övriga jobb: Thomas Sundén

Kiosken
: Damklubben tillsammans med ungdomssektionen
 

                     

Revisorer                         Bengt Kullander och Peter Fritzon

 

Revisorsuppleant              Mats Pettersson

 

Lokalt aktivitetsstöd          Mats Pettersson

 

Urklipp                            Håkan Wongsinthon

 

Lotteriansvarig                 Ahrle Johansson

 

Sisukontakter                   Styrelsen fortsätter att jobba med frågan.

 

Entré ansvarig                  Ungdomssektion

 

Webbmaster                      Styrelsen/ Ungdomssektion

 

Hustomte                          Östen Karlén


Materialförvaltare            
Östen Karlén
 

Valberedning                     Styrelsen bereder frågan

Nyckelansvarig                  Daniel Samuelsson